Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσοστού 100% της δόσης έτους 2012, ύψους 213.875.000,00 €, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Ιανουάριο 2012.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Αλλαγές κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ μετα την συνάντηση ΥΠΕΣ-ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ

Την πολιτική βούληση να βρεθούν ορθές, αμοιβαία αποδεκτές, θετικές και με βάση τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης και τις συνεννοήσεις, που είχαν προηγηθεί, λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που οδηγούν σε δυσλειτουργίες τον Καλλικράτη ή απασχολούν τον 1ο και 2ο  βαθμό Αυτοδιοίκησης και να αποτυπωθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Γιαννίτσης κατά …


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το νομοσχέδιο


Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 724.090,76 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιουλίου – Οκτωβρίου 2011, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Ολόκληρη η πορεία του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή (ομιλίες, χαιρετισμοί, παρεμβάσεις) στις ιστοσελίδες

www.kedke.gr και www.localit.gr


Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Συμπληρωματική επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 26.410.000,00 €, προς κάλυψη οφειλών για μεταφορά μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 30.06.2011.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Κατανομή ποσού 2.800.000,00 € από τους ΚΑΠ, στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, έτους 2012.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Συνέδριο στην Κομοτηνή θα πραγματοποιήσει η ΚΕΔΕ

στο Ξενοδοχείο Arcadia (Αίθουσα Τερψιχόρη), την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012. Στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει το ρόλο της στην εξυπηρέτηση του πολίτη και με αίσθημα ευθύνης να συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής…