Στην Αθήνα η έκτη Διάσκεψη Κορυφής Περιφερειών και Δήμων της Ευρώπης


Επιτροπή των Περιφερειών

Τον Μάρτιο του 2014 θα διεξαχθεί στην Αθήνα η 6η  Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρεύουσας, Mercedes Bresso, στο Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών, στις Βρυξέλλες,

Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και θα συμπέσει με τον εορτασμό για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Πάνω από 800 κορυφαίοι επισκέπτες, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην Προέδρους Ευρωπαϊκών θεσμικών Οργάνων, ευρωπαίο επίτροποι, Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από τα  27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν στην Ελληνική πρωτεύουσα.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική καθώς η «φιλοξενία» μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης εκτιμάται πως που θα προβάλλει τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Αττική σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ενώ παράλληλα αποτελεί πρώτης τάξης ευκαιρία να σταλεί ένα μήνυμα προς τις ηγεσίες και τα θεσμοθετημένα όργανα της Ε.Ε., ότι η Ευρώπη πρέπει να ενδυναμώσει τους θεσμούς της αλλά και τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η Συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Αποτελεί πολιτική συνέλευση, απαρτιζόμενη από 344 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που προέρχονται από το σύνολο των 27 κρατών μελών και είναι αιρετοί εκπρόσωποι ενός οργανισμού περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές:

1) την αρχή της επικουρικότητας: αρχή που απαιτεί οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο επίπεδο διακυβέρνησης που εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον

2) την αρχή της εγγύτητας: όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να εργάζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κοινό, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιός είναι αρμόδιος για κάθε θέμα και πώς μπορούν να κάνουν τις απόψεις τους γνωστές και

3) την αρχή της εταιρικής σχέσης: οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να εργάζονται από κοινού σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Αναδημοσίευση από http://www.localit.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *