Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *