Η «Πύλη Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας» άνοιξε στο Δήμο Καλλιθέας


e-vote
Με την  πρώτη ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία των σχολείων της Καλλιθέας,  που διεξήχθη την  περασμένη Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, άνοιξε η » Πύλη Ηλεκτρονικής  Δημοκρατίας» του Δήμου .

Οι μαθητές του 6ου Λυκείου Καλλιθέας, εξέλεξαν ηλεκτρονικά τα νέα τους Δεκαπενταμελή Συμβούλια.  Η διαδικασία στην οποία παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, ολοκληρώθηκε σε 45 λεπτά και ψήφισαν  περίπου 300 μαθητές.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η επαφή των μαθητών με την εφαρμοσμένη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υπηρεσία των δημοκρατικών θεσμών, σε συνδυασμό με την εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες. Σταδιακά, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα επεκταθεί και σε άλλους κοινωνικούς χώρους, πέραν των σχολείων, για να υποστηρίξει τη μαζική διατύπωση γνώμης και τη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος στηρίζει στην πράξη τις καινοτόμες και πρωτότυπες ιδέες νέων επιστημόνων, όπως είναι αυτή του φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  Δημήτρη Τερζόπουλου, ο οποίος ανέπτυξε τη συγκεκριμένη εφαρμογή και παραχώρησε δωρεάν στο Δήμο Καλλιθέας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *