Σε χαμηλά ποσοστά η ηλεκτρονική ενημέρωση του πολίτη -τι δείχνει έρευνα της ΕΕΤΑΑ


pita
Σε «νηπιακή φάση» φαίνεται να βρίσκονται ακόμα οι δήμοι της χώρας ως προς την ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη και να συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Ράλλης Γκέκας στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα για τις έξυπνες πόλεις, διαπιστώνεται ότι ένα ποσοστό περίπου 20% δεν διαθέτει καν  θεσμοθετημένη δομή πληροφορικής και επικοινωνιών στο Δήμο του.

Επιπλέον το 16% από όσους έχουν αναπτύξει ορισμένα πληροφορικά συστήματα απαντούν ότι δε διαθέτουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες. Στην έρευνα όπου συμμετείχε το 50% των δήμων διαπιστώνεται ότι πέντε στις δέκα περιπτώσεις το δήμο υποστηρίζει σε θέματα πληροφορικής εξωτερικός συνεργάτης. Περίπου στο 30% των περιπτώσεων την ευθύνη φέρει δημοτικός υπάλληλος και στο 16% σύμβουλος του δημάρχου.  Από τους ερωτηθέντες ένα ποσοστό 78,91% διαθέτει Wi Fi, ενώ το 20% δε διαθέτει.

Η ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων τους έχει χρηματοδοτηθεί από διάφορα προγράμματα σε ποσοστό 64%. Οι εφαρμογές που έχουν αναπτύξει σχετίζονται με λογιστικά, προγράμματα εσόδων, τέλη ακίνητης περιουσίας, μισθοδοσία, διαχείριση προσωπικού, προγράμματα δημοτολογίου και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Μάλιστα στατιστικά φαίνεται ότι οι βασικότερες εφαρμογές αφορούν το Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο σε ποσοστό 96%, δημοτολόγιο 98,44%, Μισθοδοσία 96,88%,  το ληξιαρχείο 81,25% , έσοδα 91,41% και λογιστικές εφαρμογές 98,44%.

Το σύνολο των δήμων απάντησε ότι διαθέτει ηλεκτρονική σελίδα, ωστόσο ένα 16% απάντησε ότι αυτή η σελίδα δεν παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες. Η σελίδα σε ένα ποσοστό 96,72% παρέχει πληροφορίες (νέα και δραστηριότητες του δήμου), τοπικά νέα 61,72%, φόρμα υποβολής παραπόνων  61,72%, προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού 82,03% και προκηρύξεις διαγωνισμών έργων 87,5%.

Απαντώντας στην ερώτηση αν διαθέτουν διαδικτυακή πύλη τουρστικής προβολής μόλις το 35% απάντησε θετικά και το 63% αρνητικά. Αντίστοιχα αρνητικές ήταν οι απαντήσεις που έδωσαν σχετικά με τη διάθεση φορητού λογισμικού για μετακινούμενους δημοτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς όπου απάντησε θετικά μόλις το 20%.

Αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας για την καταγραφή υπηρεσιών πληροφορικής των Δήμων.

Αναδημοσίευση από www.localit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *