Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010


plythismos

Δείτε τον πραγματικό πληθυσμό της χώρας μας μετά την απογραφή του 2011 ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα.

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *