Τί προβλέπει η Στρατηγική για τη “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016” στο Δημόσιο Τομέα


dhmosios_tomeas  Με ένα πολυσέλιδο κείμενο και τέσσερις πυλώνες προτεραιοτήτων, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δημοσιοποιεί τη στρατηγική του για την Διοικητική Μεταρρύθμιση έως το 2016. Το 33 σελίδων κείμενο στρατηγικής, συνοδεύεται από ένα στοχευμένο διετές σχέδιο δράσης, στο οποίο αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα έργα και διαρθρώνεται σε 4 πυλώνες που αφορούν:

α) στην αναδιοργάνωση των διοικητικών Δομών,

β) στη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού,

γ) στον εξορθολογισμό βασικών διοικητικών λειτουργιών, και

δ) στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Με βασική διαπίστωση ότι “το πρόβλημα πλέον του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα ούτε προσδιορίζεται, ούτε προκύπτει από το μέγεθος του”, το υπουργείο θέτει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Το σχέδιο δράσης, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με το σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) όσο και με τη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020″, σύμφωνα με το υπουργείο “τέμνεται οριζόντια από τις αρχές, τα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών και διασφαλίζει παράλληλα τη συνέργεια με τη στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”.

Διαβάστε αναλυτικά τί προβλέπει το σχέδιο στρατηγικής

Αναδημοσίευση από το www.localit.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *