Κατανομή στους δήμους της τακτικής επιχορήγησης Σεπτεμβρίου, της δόσης των παρακρατηθέντων και των προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου – Αυγούστου 2014


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *