Τακτική Επιχορήγηση Δήμων 2017 (Δωδεκατημόριο)


Στα ίδια επίπεδα με το 2016, είναι η πρώτη δόση της τακτικής επιχορήγησης για το 2017 106,8 εκ. €.

Παρά την μείωση της παρακράτησης για τον Λογαριασμό Εξυγίανσης των Δήμων από 4% σε 1%, το ποσό της διαφοράς δεν πιστώθηκε στο δωδεκατημόριο. Ειδικότερα για το 2016 το 4% ήταν 51,36 εκ. €. Φέτος για το 2017 το 1% είναι 13,01 εκ. €. Η ωφέλεια είναι 38,35 εκ. € η οποία πρέπει να διαμοιραστεί στα δωδεκατημόρια. Δηλαδή η τακτική επιχορήγηση πρέπει να είναι 106,8 + 3,19 = 109,9 εκ. € .  Σας επισυνάπτουμε την πρόσφατη κατανομή ανά δήμο όπως έχει ήδη υπογραφεί.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *