Συμπληρωματική επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 26.410.000,00 €, προς κάλυψη οφειλών για μεταφορά μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 30.06.2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *