Οδηγίες για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 μετά τη δημοσίευση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *