Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δημόσιο


Οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις υπηρεσίες του δημοσίου αποτελούν εδώ και χρόνια στόχο της εκάστοτε ηγεσίας του υπουργείου. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης όμως η προώθηση των σχετικών μεταρρυθμίσεων είναι μάλλον επιτακτική, καθώς το κόστος της γραφειοκρατίας καθίσταται δυσβάσταχτο.

Ορισμένα από τα βασικά βήματα της πολιτικής του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρουσίασε ο Υφυπουργός Μανούσος Βολουδάκης μιλώντας στο συνέδριο “Greek ICT Forum”.

Όπως εξήγησε η προσπάθεια του Υπουργείου να υλοποιήσει την πολιτική του, βασίζεται αφ’ενός στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υφιστάμενης «περιουσίας» του Δημοσίου (δηλαδή το διαθέσιμο λογισμικό, μηχανήματα και θεσμικό πλαίσιο) και αφ’ετέρου στην αναθεώρηση σε περισσότερο ρεαλιστική βάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και της δυνατότητας που αυτό δίνει να χρηματοδοτηθούν νέα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε σε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της προσέγγισης αυτής:

  • αποκλειστικά ηλεκτρονική εσωτερική διακίνηση εγγράφων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η πολιτική αυτή υλοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2012, χωρίς πρόσθετη δαπάνη. Στόχος είναι η σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε όλα τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013
  • απλούστευση δομών με τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, θα συντονίζει στο εξής τις επιμέρους δράσεις σε Εθνικό επίπεδο
  • αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κύριο στόχο να μη χαθεί κανένα από τα μείζονος σημασίας έργα και να μη χαθούν πόροι από τη χώρα

Ο κ. Βολουδάκης περιέγραψε ακόμη τα πρακτικά βήματα των επόμενων ενεργειών που αφορούν στο σχεδιασμό έργου για την υποστήριξη της επέκτασης της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και στην παροχή δυνατότητας χρήσης ψηφιακής υπογραφής από τους πολίτες, αρχίζοντας από τους συστηματικούς χρήστες υπηρεσιών του δημοσίου, όπως δικηγόρους, μηχανικούς και λογιστές/φοροτεχνικούς, σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Αναδημοσίευση από http://ww.localit.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *