Την υιοθέτηση ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού από τους Δήμους, προτείνει η εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα   


Οι Δήμοι στις δημοφιλέστερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ τρεις στους δέκα πολίτες- δημότες  και σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις της χώρας για συναλλαγή/ ολοκλήρωση αιτημάτων τους. Σε ότι αφορά την κατάταξη των δημοφιλέστερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για συναλλαγές, οι δήμοι κατέχουν το ένα τέταρτο των αναζητήσεων…


Δημοσιεύθυκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2147-Τεύχος Β’-26-9-11) η Υπουργική Απόφαση για την Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων

Η Απόφαση